Een veilig speelklimaat in uw speeltuin

Kinderen, ouders en de vele vrijwilligers maken de speeltuin met elkaar. Zij zijn het hart van de speeltuin. Vaak denken we aan het fysieke deel van een speeltuin: de toestellen, omheining en indeling. Het sociale deel is echter net zo belangrijk.

Welke activiteiten organiseren we? Hoe betrekken we kinderen? Welke regels stellen we? Hoe voorkomen we dat vrijwilligers met kwade bedoelingen lid worden? Hoe lossen we conflicten op tussen kinderen en met ouders? We maken ons zorgen om een gezin, wat nu? Dit zijn vragen die bestuurders en vrijwilligers bekend voorkomen. Met het ondersteuningsaanbod Sociale Veiligheid Speeltuinen helpt NUSO bij het realiseren van een veilig speelklimaat.

Trainingen en cursussen