Een speeltuin voor iedereen

Een goed functionerende speeltuin is meer dan een verzameling toestellen. Sterker nog: het begint met een basisvisie op hoe kinderen spelen en wat zij graag doen. Hoe vervolgens de routes lopen en hoe de ruimte is ingedeeld in verschillende zones voor verschillende soorten spel. Ook maakt u keuzes waar de ruimte besloten of juist open moet zijn en denkt u aan verschillende doelgroepen. Want kinderen met een beperking en ouderen moeten zich tenslotte ook thuis voelen in uw speeltuin. Als u een ontwerp maakt voor natuurlijk spelen, is onderhoud een belangrijk aandachtspunt.

Stappen in het ontwerpproces

Globaal bestaat het ontwerpproces uit vier stappen:

De eerste stap is het in kaart brengen (inventariseren) van de huidige situatie: waar zitten de toegangen, hoe ziet de ruimte eruit, waar staat de zon, wat vinden kinderen nu al leuk en wat kan beter?
Maak een indeling van de ruimte in zones die aan de hand van wensen en behoeften van kinderen en volwassenen worden bepaald. Elke zone heeft een bepaalde functie, bijvoorbeeld gebaseerd op een type spel, leeftijd of het gebruik van de zintuigen. Ook routes in de speeltuin zijn belangrijk om de zones te bepalen.
Nu de zones bekend zijn, kunnen het grondplan en de grenzen worden ontworpen. Deze maken duidelijk hoe de ruimte ingedeeld is en is te gebruiken, maar zijn zelf vaak ook speelaanleidingen. De grenzen maken onderscheid in waar kinderen ongehinderd kunnen spelen en waar juist ruimte is voor rust of ander gebruik (bijvoorbeeld een fietsenstalling).
Om de speelplek nog leuker te maken, kunnen nu speelaanleidingen worden geplaatst in de zones en op de grenzen tussen de zones. Dit kunnen toestellen zijn of natuurlijke speelaanleidingen, maar ook kleuren, blokken of kunst. De landschapsontwerper let onder andere op of alle gewenste typen spel voldoende aan bod komen voor de beoogde leeftijdsgroepen en welke zintuigen worden geprikkeld.

Op zoek naar een ontwerper?

Zoekt u een ontwerper of ontwerpidee? Vanuit het netwerk van Jantje Beton kunnen wij u verschillende ontwerpers adviseren en u verder helpen met ontwerpideeën. Neem hierover contact met ons op.

Betrek kinderen bij het ontwerp

Wilt u meer weten hoe u met kinderen tot een geschikt ontwerp kan komen? Lees dan de PDF Kinderparticipatie bij inrichting.