Een speeltuin voor iedereen

Een goed functionerende speeltuin is meer dan een verzameling toestellen. Sterker nog: het begint met een basisvisie op hoe kinderen spelen en wat zij graag doen. Hoe gaat het pad lopen? Hoe wordt de ruimte ingedeeld in verschillende speelzones voor verschillende soorten spel? Komt er een hek om de speeltuin of wordt het een open ruimte? Wat willen verschillende doelgroepen?

Stappen in het ontwerpproces

Globaal bestaat het ontwerpproces van een speelplek uit vier stappen:

De eerste stap is het in kaart brengen (inventariseren) van de huidige situatie: waar zitten de ingangen, hoe ziet de ruimte eruit, waar staat de zon, wat vinden kinderen nu al leuk en wat kan beter?
Maak een indeling van de ruimte in zones die aan de hand van wensen en behoeften van kinderen en volwassenen worden bepaald. Elke zone heeft een bepaalde functie, bijvoorbeeld gebaseerd op een type spel, leeftijd of het gebruik van de zintuigen. Ook routes in de speeltuin zijn belangrijk om de zones te bepalen.
Nu de zones bekend zijn, kunnen het grondplan en de grenzen worden ontworpen. Deze maken duidelijk hoe de ruimte ingedeeld is, maar zijn zelf vaak ook speelaanleidingen. De grenzen maken onderscheid in waar kinderen ongehinderd kunnen spelen en waar juist ruimte is voor rust of ander gebruik (bijvoorbeeld een fietsenstalling).
Om de speelplek nog leuker te maken, kunnen nu speelaanleidingen worden geplaatst in de zones en op de grenzen tussen de zones. Dit kunnen toestellen zijn of natuurlijke speelaanleidingen, maar ook kleuren, blokken of kunst. De landschapsontwerper let er onder andere op of alle gewenste typen spel voldoende aan bod komen voor de beoogde leeftijdsgroepen en welke zintuigen worden geprikkeld.

Op zoek naar een ontwerper?

Zoek je een ontwerper of ontwerpidee? Vanuit het netwerk van Jantje Beton kunnen wij je verschillende ontwerpers adviseren en je verder helpen met ontwerpideeën. Neem hierover contact met ons op.

Betrek kinderen bij het ontwerp!

Wil je meer weten over hoe je kinderen kan betrekken in het ontwerpproces? Lees dan de PDF Kinderparticipatie bij inrichting.

Een speelplek voor iedereen

Buitenspelen is super belangrijk, ook voor kinderen met een beperking.  De Speeltuinbende heeft de afgelopen jaren heel veel kennis en ervaring opgebouwd op dit gebied en zet deze graag in om jullie te helpen met het aanpassen van je speeltuin. Zodat íedereen samen kan spelen!