Benut de kracht van samenwerking

Het runnen van een speeltuin doe je met elkaar. Het is dan ook aan te raden om lokaal de samenwerking op te zoeken: met uw gemeente, ouders, buurtgenoten en de kinder- en naschoolse opvang bijvoorbeeld. Maar denk zeker ook aan jeugdwerk, sportclubs en andere speeltuinverenigingen. Bent u op zoek naar advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Organiseer een werkbezoek!

In 2018 hebben we, samen met bijna 20 andere landelijke jeugdorganisaties, gemeenten een brief gestuurd en opgeroepen om meer aandacht te hebben voor positief jeugdbeleid. Maar u weet als geen ander dat uw activiteiten vooral moeten worden beleefd! Daarom willen we u oproepen om de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uit te nodigen om een kijkje te nemen bij uw activiteiten! Hoe? Onderaan deze pagina vindt u een document met voorbeeldteksten en handige tips!

Tips voor goede samenwerking

Wat is ieders drijfveer om mee te doen? Wat wil men bereiken? Waar is iemand goed in? Op welke wijze willen mensen bijdragen?
Dit is een voor de hand liggende, maar essentiële vraag. Soms zal blijken dat de aanwezigen verschillende verwachtingen en bedoelingen hebben. Daar kunt u beter nu achter komen dan later – na veel misverstanden.
Spreek de praktische zaken die van belang zijn goed door en zorg voor een heldere verslaglegging. Daarmee houd je de uitgangspunten helder.
Basistaken zijn coördinatie van de groep, verslaglegging, administratie, contacten met de pers, contacten met de buitenwacht en financiën. Belangrijk hierin is om mensen geen taken op te dragen die ze niet zien zitten. Ga zo nodig nog op zoek naar aanvullende expertise.
Wilt u elkaar regelmatig persoonlijk ontmoeten? Welke vorm van digitale communicatie kiest u? Zoek een werkwijze die voor iedereen hanteerbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een WhatsApp-groep.
Dit voorkomt onenigheid. Ook al maakt u ‘geen kosten’, toch zijn er al snel vergaderkosten (denk aan de vergaderlocatie, consumpties en kopieën).
Hiermee heeft u naar buiten toe meteen een eigen identiteit. Misschien kunt u zelfs een eigen logo ontwerpen.
Zijn de activiteiten succesvol? Hoe is de samenwerking verlopen? Evalueer deze punten. Als de activiteiten zijn afgerond, kan de werkgroep wellicht opgeheven worden.