Richting geven aan een speeltuinorganisatie

Als bestuur geeft u richting aan uw speeltuinorganisatie. Het oprichten van een vereniging of stichting begint met maken van een plan. Daarin legt u onder andere uw activiteiten, doelgroep, doelstellingen en financiële situatie vast. NUSO ondersteunt u hierbij. U vindt hier informatie, tips en adviezen over hoe u uw bestuur vorm kunt geven en hoe u zaken kunt verbeteren. Ook biedt NUSO u verdieping, zodat u uw bestuurswerk met plezier verricht en effectief en efficiënt kunt inrichten.

Stappenplan voor het oprichten van een speeltuin

Bent u van plan om een speeltuin op te richten? In het document ‘Oprichten van een nieuwe speeltuin’ ziet u stap voor stap hoe dit werkt. En lees vooral ook deze tips van Jantje Beton!

Functies en taken van bestuur

Een bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester, met elk eigen taken en verantwoordelijkheden. Naast algemene bestuurstaken zijn er ook specifieke taken, zoals activiteitenorganisatie, PR en communicatie. De invulling van deze functies kan per situatie verschillen. In onderstaande documenten vindt u meer informatie over bestuursgerelateerde zaken.

PDF Deskundigheidsbevordering
PDF Bestuurstaken
PDF Omgaan met conflicten
PDF Vergaderen
PDF Facebook tips & tricks voor de speeltuin

Projectvoorbeeld

Als het gaat om het opstellen van projectplannen kunt u veel leren van andere speeltuinverenigingen. Log daarom hieronder in en download de projectplannen van Speeltuin Kruiskamp en Speeltuin Steense Gemeente.

Financiën

Voor het genereren van extra inkomsten kunt u fondsenwervende activiteiten organiseren en subsidies aanvragen. Onder het thema financiën vindt u meer informatie over welke fondsen er zijn voor speeltuinverenigingen en hoe u een aanvraag kunt doen.

Digitale Bestuurskamer

Al uw administratie, activiteiten en kennis op één centrale plek. Dat kan met de Digitale Bestuurskamer. Dit is een besloten online omgeving, waarin je als bestuur of commissie gezamenlijk werkt. Via de bestuurskamer regel je onder andere de ledenadministratie, het versturen van de nieuwsbrieven en het bijhouden van alle activiteiten en vergaderingen in de gezamenlijke agenda. Lees verder.

Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke speeltuin die persoonsgegevens bewaart, zoals namen en adressen, krijgt hiermee te maken. Lees verder.

Interessante video’s over modern besturen:

Modern verenigingsbesturen 1

modern verenigingsbesturen 2