NUSO-leden die een deel van de betaalde energiebelasting van hun energienota willen terugvorderen, kunnen gebruik maken van subsidie-adviesbureau Hezelburcht. Dit gebeurt op basis van No Cure no Pay, oftewel betaling bij resultaat, over de hoogte van de belastingteruggave. Er worden dus alleen kosten berekend bij een succesvolle afhandeling van de aanvraag. Die kosten bedragen 15% van het van de belasting ontvangen bedrag. Tot dusver maakten veel NUSO-leden van deze dienst gebruik. Het leverde hen in totaal een belastingvoordeel van tienduizenden euro’s op. Het varieerde voor sommige speeltuinen van een bedrag van € 56,- voor de teruggave voor één jaar tot € 6.000,- voor een speeltuin voor vijf jaar.

Hezelburcht zal de mogelijkheden voor teruggaaf energiebelasting voor de NUSO-leden efficiënt en effectief inventariseren. “We zijn belast met het voorbereiden, opstellen en indienen van aanvragen voor teruggave van energiebelasting en de communicatie hierover met de Belastingdienst. Dit houdt in dat we, nadat alle documentatie is ontvangen, al het werk uit handen nemen en het proces bewaken tot en met het uitkeren van de beschikking”, aldus Hezelburcht.

Ook heeft Hezelburcht met positief resultaat de aanvragen voor teruggaaf energiebelasting ingediend voor de leden van NUSO die niet in het bezit zijn van een Algemeen Nut Beogende Instelling beschikking (ANBI). Mocht u als lid van NUSO niet in aanmerking komen voor een ANBI-beschikking van de Belastingdienst, dan is het toch mogelijk om voor dit belastingvoordeel in aanmerking te komen.