Het Samenspeelakkoord

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend.

Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op. En kennis over samen spelen ontbreekt of is moeilijk te vinden.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Hier is een wereld te winnen!

DE SAMENSPEELBELOFTE

De initiatiefnemers* van het SamenSpeelAkkoord ondertekenen allemaal een eigen belofte. Daarin staat hoe zij in 2020-2021 concreet bijdragen aan het realiseren van de drie ambities:

1. EEN INCLUSIEVE SPEELCULTUUR

Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en de mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend. 

2. MEER SAMENSPEELPLEKKEN

Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.

3. MEER EN BETER TOEGANKELIJKE KENNIS OVER SAMEN SPELEN

In 2020 opent het SamenSpeelLoket: dé plek waar alle lokale initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan. -> SamenSpeelNetwerk | Elk kind speelt mee.

Lees de belofte van NUSO

Oproep aan speeltuinen

Iedereen in Nederland die met spelen bezig is, kan vanuit zijn/haar eigen organisatie bijdragen aan de realisatie van (een van) de ambities. Wij nodigen alle speeltuinen uit om je eigen SamenSpeelBelofte te formuleren. Wat ga jij doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten? Als we de komende twee jaar allemaal ons aandeel leveren, kunnen we samen echt een grote stap vooruit zetten. Op weg naar een samenleving waarin samen spelen vanzelfsprekend is!

De informatielijn van het SamenSpeelNetwerk

Bij de informatielijn kunnen gezinnen, speeltuinorganisaties en anderen terecht met al hun vragen over samen spelen. Je kan mailen (info@samenspeelnetwerk.nl) het contactformulier invullen (https://samenspeelnetwerk.nl/contact) of bellen 085 – 020 36 20 op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag.

De initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord zijn: