Sinds 2015 werken NUSO en Jantje Beton intensief samen. Samen staan we sterker in het uitdragen van het belang van buitenspelen en voldoende leuke en uitdagende buitenspeelruimte in Nederland. Jantje Beton maakt voor haar projecten gebruik van ons netwerk. Hieronder vind je er een paar!

De Speelkaravaan komt eraan!

Jantje Beton bezoekt tijdens dit project speeltuinen in 50 kwetsbare buurten in Nederland, en biedt speelactiviteiten die gericht zijn op het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen. De Speelkaravaan trekt door Nederland met circus, theater, upcycle en sport- en spelactiviteiten voor zo’n 5.000 kinderen. Samen spelen en plezier maken zorgt ervoor dat kinderen trots zijn op zichzelf en voelen dat ze erbij horen.

De activiteit blijft in de buurt, doordat er een koffer met materialen in de speeltuin achterblijft en de speeltuinvrijwilligers worden opgeleid om de activiteiten zelf te begeleiden. Speeltuinen die niet aan het project mee hebben gedaan, kunnen wel gebruik maken van alle handleidingen. 
Duur: 2019-2021
Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Jantje Beton en de deelnemers van de VriendenLoterij

Aan de slag in de Speeltuin

Dit project biedt speeltuinen de mogelijkheid om onderhoud- en beheertaken uit te besteden aan jongeren met een verstandelijke beperking of van VSO-scholen. Ze kunnen bijvoorbeeld prullenbakken legen, vegen of grasmaaien. Zo creëren we stage- en dagbestedingsplekken voor deze jongeren en heb jij meer tijd over voor bijvoorbeeld het organiseren van leuke activiteiten! Meer weten? Neem een kijkje op www.aandeslagindespeeltuin.nl.
Duur: geëindigd op 1 juli 2019

Speelambassadeurs gezocht!

Zo’n 100 jongeren worden in dit project in het kader van hun Maatschappelijke Diensttijd opgeleid worden tot ‘expert in spelen’ (speelambassadeur). Zij leren hoe ze een leuk en gevarieerd activiteitenaanbod voor kinderen kunnen opzetten. In de zomervakantie brengen ze de opgedane kennis in de praktijk en gaan ze aan de slag in speeltuinen om ervoor te zorgen dat nog meer kinderen, nog meer spelen! Jantje Beton en NUSO onderzoeken hiermee of de maatschappelijke diensttijd past bij het speeltuinwerk en aansluit bij ontwikkelkansen voor jongeren.

Maatschappelijke Diensttijd is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en inzet voor anderen maakt onze samenleving sterk. 
Duur: tot december 2019