Sinds 2015 werken NUSO en Jantje Beton intensief samen. Samen staan we sterker in het uitdragen van het belang van buitenspelen en voldoende leuke en uitdagende buitenspeelruimte in Nederland. We kunnen hierdoor extra veel projecten realiseren en hebben een constante kennisuitwisseling. Zo stimuleren we speeltuinen om mee te doen aan de Jantje Beton collecte en de Buitenspeeldag. Ook maakt Jantje Beton voor haar projecten gebruik van het speeltuinnetwerk van NUSO.

De Speelkaravaan komt eraan!

Jantje Beton bezoekt tijdens dit project speeltuinen in de 50 armste buurten van Nederland, en biedt speelactiviteiten die gericht zijn op het vergroten van het zelfvertrouwen van de kinderen. De Speelkaravaan trekt door Nederland met circus, theater, upcycle en sport- en spelactiviteiten voor zo’n 5.000 kinderen. Samen spelen en plezier maken zorgt ervoor dat kinderen trots zijn op zichzelf en voelen dat ze erbij horen.

De activiteit blijft in de buurt, doordat er een koffer met materialen in de speeltuin achterblijft en de speeltuinvrijwilligers worden opgeleid om de activiteiten zelf te begeleiden. Ze krijgen een training en hebben via het Speeltuin Platform toegang tot instructiematerialen en een stappenplan.
Duur: 2019-2021
Gefinancierd door: Jantje Beton en De VriendenLoterij

Aan de slag in de Speeltuin

Dit project biedt speeltuinen de mogelijkheid om onderhoud- en beheertaken uit te besteden aan jongeren met een verstandelijke beperking of van VSO-scholen. Ze kunnen bijvoorbeeld prullenbakken legen, vegen of grasmaaien. Zo creëren we stage- en dagbestedingsplekken voor deze jongeren en heeft u meer tijd over voor bijvoorbeeld het organiseren van leuke activiteiten! Meer weten? Neem een kijkje op www.aandeslagindespeeltuin.nl.
Duur: eindigt op 1 juli 2019

Speelambassadeurs gezocht!

100 jongeren worden tijdens dit project getraind in het begeleiden van speelactiviteiten en gaan in de zomer van 2019 aan de slag in 10 speeltuinen in Haarlem, Leiden en Groningen. Om zo kinderen die niet op vakantie kunnen of gaan heel veel speelplezier te bieden! Jantje Beton en NUSO onderzoeken hiermee of de maatschappelijke diensttijd past bij het speeltuinwerk en aansluit bij ontwikkelkansen voor jongeren.