NUSO maakt zich sterk voor speeltuinen

Voldoende, kwalitatief goede speelruimte is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als platform maakt NUSO zich hard voor het behoud van speeltuinen. Dit doen we door middel van praktische informatie, belangenbehartiging, inkoopvoordeel en advies voor NUSO-leden. Onze leden bestaan uit speeltuinen, maar ook uit scholen, BSO’s, kinderboerderijen of kindervakantiekampen. Ook buurtinitiatieven – mits formeel georganiseerd in bijvoorbeeld een stichting of vereniging – komen in aanmerking voor het lidmaatschap. De NUSO is sinds januari 2015 gelieerd met Jantje Beton.

NUSO biedt haar leden:

  • Belangenbehartiging
  • Collectieve voordelen en regelingen (bijv. verzekeringen en jubileumcadeau’s)
  • Informatie over wet- en regelgeving
  • Voorbeelden en inspiratie
  • Trainingen en cursussen
  • Ondersteuning en deskundig advies
  • Huren NUSO-promotiebus vol sport- en spelmateriaal

NUSO in cijfers

  • 520 leden
  • Jaarlijks 11.000 vrijwilligers bij speeltuinen
  • Veilige en uitdagende speelplekken voor 8 miljoen bezoekers per jaar

Geschiedenis

In 1902 opende de eerste Nederlandse speeltuinvereniging haar poorten in Amsterdam. Oprichter was Uilke Klaren. Belangrijkste doel van de vereniging was algemene opvoeding, lichamelijke en geestelijke vorming en mogelijkheden bieden voor ontspanning. Ruim een eeuw later heeft het speeltuinwerk grotendeels nog dezelfde functie. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw groeide het aantal speeltuinverenigingen. Reden om in 1931 de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO) op te richten.

Sinds 1 januari 2015 heeft NUSO een verregaande samenwerking met Jantje Beton, waarbij Jantje Beton NUSO ondersteunende werkzaamheden biedt. Samen met Jantje Beton staat NUSO nóg sterker om het belang van het spelende kind op de agenda te houden.