PRIVACY VERKLARING NUSO

NUSO verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil NUSO u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via info@nuso.nl of 030-2544880.

NUSO onderschrijft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De werkwijze van NUSO voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan Nederlandse organisaties stelt.

Gegevensverwerking

NUSO verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar administratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten.

NUSO draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

NUSO draagt het ANBI logo. Klik hier voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

NUSO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat uw organisatie gebruik maakt van de diensten van NUSO, en/of, omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan NUSO hebt verstrekt. NUSO verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

NUSO verwerkt bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of een strafrechtelijk verleden alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.

Alle webpagina’s van NUSO waarop persoonsgegevens worden verzameld, zijn beveiligd met SSL, de standaard voor veilige commerciële transacties. Deze software codeert alle privégegevens, zoals naam, adres en (indien van toepassing) bankrekeningnummer (IBAN), zodat deze gegevens op het web volledig zijn afgeschermd.

Waarom gebruikt NUSO mijn gegevens?

NUSO verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan NUSO uw gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door u middels een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit.
Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

NUSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap van uw organisatie worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen met oud-leden wanneer er bijvoorbeeld een reünie plaatsvindt.

Deelt NUSO mijn gegevens met anderen?

Sinds 2015 is NUSO gelieerd met Jantje Beton. Gegevens worden daarom ook met Jantje Beton gedeeld. Zie voor meer informatie over die gegevensverwerking het privacy beleid van Jantje Beton.
NUSO verstrekt uw persoonsgegevens verder alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nuso.nl, of u kunt telefonisch contact opnemen via 030-2544880.

U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief van NUSO. In elke e-mail vindt u een afmeldlink. U kunt een verzoek tot afmelden voor het ontvangen van de papieren Speelmail sturen naar info@nuso.nl, of u kunt telefonisch contact opnemen via 030-2544880.

Maakt NUSO gebruik van cookies?

NUSO maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:

Ook maakt NUSO gebruik van analytische cookies, die het makkelijker maken om de website te analyseren. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:

De manier waarop NUSO gebruik maakt van cookies voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren wanneer u niet wilt dat NUSO gegevens over uw websitebezoek verwerkt.

Wijzigingen privacy beleid

NUSO houdt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.

Privacybeleid NUSO, Utrecht, 25 mei 2018.