Organisatie

Sinds de samenwerking tussen NUSO en Jantje Beton per 1 januari 2015, valt NUSO onder hetzelfde bestuur als Jantje Beton.

Bestuur en team

Bestuur
Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van directeur-bestuurder Dave Ensberg-Kleijkers. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid.
E-mail: d.ensberg@jantjebeton.nl
Raad van Toezicht (NUSO en Jantje Beton)
Voorzitter
Mirjam van ’t Veld (voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei)

NUSO team

Leden Raad van Toezicht

  • Rinda den Besten, tevens lid Remuneratiecommissie (voorzitter PO Raad)
  • Anna van Berkum (beleidsadviseur gemeente Amstelveen op de thema’s welzijn, participatie, vluchtelingen en inclusieve samenleving)
  • Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB en voormalig directeur van Mensen met een Missie)
  • Milo Schoenmaker (bestuursvoorzitter Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en voormalig burgemeester van Gouda en Bussum)
  • Paul van Gessel (zelfstandig adviseur/interim-manager en voormalig directeur/bestuurder van NH Media/AT5)
  • Pieter Broekaart (voormalig Executive Vice President ABN AMRO)

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

NUSO is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie: anbi.nl.

 

NUSO is een fiscale eenheid met Jantje Beton.