Organisatie

Sinds de samenwerking tussen NUSO en Jantje Beton per 1 januari 2015, valt NUSO onder hetzelfde bestuur als Jantje Beton.

Bestuur en NUSO contactpersonen

Bestuur
Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van directeur-bestuurder Dave Ensberg-Kleijkers. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid.
E-mail: d.ensberg@jantjebeton.nl
Raad van Toezicht (NUSO en Jantje Beton)
Voorzitter
Mirjam van ’t Veld (voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei)

NUSO contactpersonen

Overige leden Raad van Toezicht

  • Peter Kwant, tevens lid auditcommissie (voormalig concerndirecteur ABN AMRO)
  • Rinda den Besten, tevens lid Remuneratiecommissie (voorzitter PO Raad)
  • Birgitta de Gruijter (senior sectormanager levensmiddelen en drogisterij GS1)
  • Henk van Groen, tevens lid auditcommissie (directeur Veerhaven Capital Partners)
  • Jan Bron (voormalig bestuurslid vereniging NUSO, tevens wethouder in Hengelo)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

NUSO is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie: anbi.nl.