Mag de Speelkaravaan bij jou langskomen?

Ligt jouw speeltuin in een kansarme wijk? Dan wil Jantje Beton graag langskomen met de Speelkaravaan! Een hele week lang kunnen kinderen dan meedoen aan circus, sport -en spel, knutsel of theater spellen. Na afloop krijg je een kist met spullen. Zodat je vrijwilligers de spellen met de kinderen kunnen blijven doen! Mogen we bij [..]

  Lees meer

Minstens 1 inclusieve speeltuin per gemeente in 2025!

Minstens 1 inclusieve speeltuin per gemeente in 2025!

“Wij pleiten ervoor dat uiterlijk in 2025 in alle gemeenten zeker één inclusieve speeltuin is waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. En we pleiten voor een kennispunt waar voorbeelden verzameld worden én hulp geboden kan worden. Kinderen met een handicap willen daarin graag meedenken. Fondsen en overheden moeten samenwerken om noodzakelijke aanpassingen te [..]

  Lees meer

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op 23 november vertelt Dave tijdens de ALV over zijn plannen voor de toekomst van NUSO. We nodigen alle leden van harte uit om hierover mee te praten. Een heel belangrijk moment voor de vereniging. We hopen dat iedereen erbij kan zijn! Dit keer niet bij ons op kantoor, maar in speeltuin Kindervreugd (Javalaan 32 [..]

  Lees meer

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Nieuwe leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Jantje Beton en NUSO heeft vier nieuwe leden benoemd: Anna van Berkum (29 jaar). Zij is werkzaam als beleidsadviseur gemeente Amstelveen op de thema’s welzijn, participatie, vluchtelingen en inclusieve samenleving.Manon Vanderkaa (53 jaar). Zij is directeur KBO-PCOB (grootste seniorenorganisatie van Nederland met 250.000 leden) en daarvoor directeur van ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie [..]

  Lees meer

Gratis training voor speeltuinbesturen

Gratis training voor speeltuinbesturen

Steeds meer speeltuinen hebben moeite met het vinden van vrijwilligers. Van het organiseren van activiteiten voor kinderen tot bevlogen bestuursleden: extra handen zijn vaak meer dan welkom! Als bestuur ben je waarschijnlijk hard op zoek. Maar als je dat altijd op dezelfde manier blijft doen, geeft dat weinig ruimte voor verbetering. Daardoor blijft het lastig [..]

  Lees meer

Doe mee met lokaal sportakkoord

Doe mee met lokaal sportakkoord

Vorig jaar sloten het ministerie van VWS, de VNG en NOC*NSF samen met veel bedrijven en maatschappelijke organisaties het Nationaal Sportakkoord. NUSO is een van de partijen die mee tekende. Samen werken we aan de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Het Sportakkoord krijgt nu uitwerking in lokale akkoorden. In gemeenten zijn zgn. ‘sportformateurs’ [..]

  Lees meer

Kinderen tóch op vakantie in Groningse speeltuinen

Kinderen tóch op vakantie in Groningse speeltuinen

22% van de Nederlandse gezinnen gaat niet op vakantie, omdat zij daar geen geld voor hebben (Nibud, 2019). Daarom heeft Jantje Beton 25 Groningse jongeren opgeleid tot ‘expert in spelen’. De komende weken zorgen zij voor heel veel speelplezier én een echt vakantiegevoel bij kinderen in de Groningse speeltuinen. Zodat de kinderen die niet op [..]

  Lees meer

Bedankt voor jullie komst!

Bedankt voor jullie komst!

Op zaterdag 22 juni was de algemene ledenvergadering. Mooi om te zien dat u weer met zoveel bent gekomen! Dave stelde zich voor als nieuwe directeur-bestuurder en besprak onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. In het inhoudelijke deel zijn de resultaten van het ledenonderzoek en sociale media strategieën voor speeltuinen besproken. Was [..]

  Lees meer

Crowdfundingsactie Support je speeltuin

Crowdfundingsactie Support je speeltuin

Een van onze speerpunten van dit jaar is het ontwikkelen van meer ondersteuning op het gebied van financiën. Daarom zijn we samen met Jantje Beton gestart met een grote crowdfunding actie voor speelplekken die bij NUSO zijn aangesloten. Bezoekers van de speelplek kunnen de link of QR-code op hun telefoon openen en eenvoudig en veilig [..]

  Lees meer

Samenwerking Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Samenwerking Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

NUSO en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) gaan, dankzij subsidie van Jint en Erasmus+, samenwerken aan een nieuw ondersteuningsaanbod rondom Bestuurlijke Vernieuwing. Steeds meer speeltuinen hebben moeite om vrijkomende vrijwilligersfuncties op te vullen. Zowel bestuurlijke vernieuwing als het werven en behouden van vrijwilligers zijn grote uitdagingen. Vorig jaar zijn we al met een aantal speeltuinen [..]

  Lees meer