Profiteer van de kracht van collectiviteit

NUSO biedt aangesloten speeltuinverenigingen verschillende collectieve regelingen en voordelen:

De NUSO-verzekeringen zijn speciaal ontworpen voor speeltuinen en vakantiekampen, en zijn collectief ingekocht. Hierdoor blijft de premie laag en wordt veel administratieve rompslomp vermeden. U kunt als lid de volgende verzekeringen via NUSO afsluiten:

 • Aansprakelijkheidsverzekering € 74,00
 • Ongevallenverzekering € 41,00
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering € 46,00
 • Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers Op aanvraag
 • Brandverzekering Op aanvraag

De prijzen van alle genoemde verzekeringen zijn jaarpremies, inclusief eventuele assurantiebelasting en administratiekosten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De polisvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina bij ‘documenten’ downloaden.

Speelplan BV verzorgt voor NUSO de cursus Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden. In deze cursus wordt een introductie in de wet- en regelgeving rondom spelen gegeven. Er wordt een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties en het uitvoeren van kleine reparaties. Zo leert u onder andere hoe u onveilige situaties kunt signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden.

Volgende data:
Zaterdag 26 januari – Voorschoten
Zaterdag 2 februari – Zwolle
Zaterdag 9 februari – Utrecht
Zaterdag 16 februari – Ede
Zaterdag 23 februari – Lelystad
Zaterdag 2 maart – Helmond
Zaterdag 23 maart – Hoofddorp
Zaterdag 30 maart – Purmerend

De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers per locatie. Aanmelden kan via: info@nuso.nl. De kosten zijn:
Leden : € 75,- (incl. lunch)
Niet-leden: € 100,- (incl. lunch)

Na afronding van deze eendaagse cursus kan worden deelgenomen aan het examen Inspecteur Spelen Basis van Stichting Veilig Spelen.

 • Bij officiële opening of heropening (na grote renovatie); NUSO-buitenspeelpakket
 • Bij 5,12½, 40, 60, 65, 70, 80, 90-jarig bestaan; NUSO-buitenspeelpakket
 • Bij 25, 50, 75, 100-jarig bestaan; NUSO-vlag + NUSO-buitenspeelpakket

Wilt u een verenigingscadeau ontvangen? Laat het ons weten via info@nuso.nl.

Met de teruggaaf energiebelasting hebben diverse instellingen zoals speeltuinverenigingen recht op 50% teruggave van de reeds betaalde energiebelasting. Dit bedrag wordt door de energieleveranciers geïnd en overgedragen aan de Belastingdienst. De teruggaaf energiebelasting kan met terugwerkende kracht van vijf jaar worden aangevraagd.

  Meer weten!

NUSO-leden kunnen tegen een gunstig tarief veiligheidsinspecties laten uitvoeren door BTL/Abos. De inspectie van de speeltoestellen wordt onder andere gedaan aan de hand van de NEN-EN 1176. Deze norm wordt gebruikt om een veilig speeltoestel te maken, te keuren en te inspecteren. De keuring van een speeltoestel wordt door de daartoe gecertificeerde bedrijven uitgevoerd. Voor het laten uitvoeren van de inspectie kunt u zich aanmelden bij Simon Bos: simon.bos@btl.nl.

Wettelijk is bepaald dat er premie betaald moet worden voor het draaien van muziek, het vertonen van video’s/dvd’s/films in het openbaar. Onder openbaar wordt alles verstaan, behalve het gebruik van muziek en beeld in huiselijke kring en besloten feesten, zoals bruiloften en verjaardagen. Een gezellige avond waar bijvoorbeeld alleen leden van de speeltuin welkom zijn, valt ook onder de term openbaar. Via NUSO betaalt u lagere premies.

BUMA en SENA
Voor het draaien van muziek
Als u muziek wilt draaien, moet u zowel aan BUMA als aan SENA betalen. BUMA betaalt componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen, SENA de muzikanten en producenten. Hieronder vindt u de premies die u via NUSO betaalt.

BUMA
Categorie 1: € 78,00 per jaar
Uw organisatie heeft een eigen clubhuis of alleen een uitgifteloket waar de toezichthouder zit en een radio heeft staan. Of alleen in het clubhuis staat een radio aan of uw organisatie heeft geen radio of andere muziek, maar uitsluitend, maximaal drie keer per jaar, een activiteit met muziek.

Categorie 2: € 363,00 per jaar
Uw organisatie heeft een eigen clubhuis (100 m²). Maakt gebruik van achtergrondmuziek (radio, cd-speler etc.) bij clubactiviteiten, en heeft een aantal kinderactiviteiten per jaar, maximaal vijf keer, zoals: kinderdisco, karaoke, e.d.
Volwassenenactiviteiten vallen hier niet onder.

Categorie 3: € 958,00 per jaar
Uw organisatie heeft een eigen clubhuis (200 m²). Naast de speeltuinfunctie heeft uw vereniging ook een buurtfunctie. Uw vereniging maakt gebruik van achtergrondmuziek (radio, cd-speler etc.) en kinderdisco, karaoke, etc. voor de kinderen, maar ook feestavonden. Tevens is er amateurdans, minimaal drie verschillende per jaar, zoals line-dancing of volksdansen etc.

SENA
Tarief per oppervlakte ruimte waar muziek klinkt:
t/m 100 m2 € 129,00 per jaar
101 t/m 200 m2 € 199,00 per jaar
200 t/m 400 m2 € 269,00 per jaar

FilmService
Voor het vertonen van beelden
€ 201,35 per jaar

NUSO waardeert de langdurige en speciale inzet van vrijwilligers bij aangesloten organisaties met een persoonlijk cadeau. Ook als u een opening of een jubileum viert, kunt u een cadeau aanvragen.
Persoonlijke cadeaus:

 • Iemand die minimaal 12½ jaar bestuurslid en/of vrijwilliger is bij een organisatie ontvangt op aanvraag een NUSO-speldje_vrijstaand
  speld met oorkonde.
 • Iemand met speciale verdiensten voor de organisatie die al in het bezit is van een NUSO-speld, kan in aanmerking komen voor een beeldje vervaardigd door Truus Menger.

Deze persoonlijke cadeaus kunt u aanvragen via info@nuso.nl met een omschrijving van het vrijwilligerswerk dat door deze persoon is/wordt uitgevoerd.

In een speeltuin gelden regels. Met deze ‘speelregels’ is het voor alle bezoekers duidelijk hoe er met de speeltuin en met elkaar wordt omgegaan. En wat is duidelijker én leuker dan een echt bord met speelregels? U heeft de keuze uit 15 speelregels en er is plek voor een eigen logo. De regels zijn positief geformuleerd en voorzien van leuke illustraties. Interesse? Vraag via info@nuso.nl een actiecode aan en bestel hier uw eigen speelregelbord!