Profiteer van de kracht van collectiviteit

De NUSO biedt aangesloten speeltuinverenigingen verschillende collectieve regelingen en voordelen:

Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongeluk gebeuren. Als een kind valt en ongelukkig terecht komt, door een mankement aan het speeltoestel, stellen ouders de vereniging aansprakelijk. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook verplicht voor organisaties die lid zijn van de NUSO.
Het is verstandig deze collectief af te sluiten. In dat geval sluit een groep organisaties gezamenlijk bij dezelfde maatschappij één of meerdere verzekeringen af. Hierdoor blijft de premie laag en wordt veel administratieve rompslomp vermeden. Een ander voordeel is dat polissen van collectieve verzekeringen aangepast worden aan de situatie en de verzekering per jaar kan worden opgezegd.
NUSO biedt de aangesloten organisaties de volgende collectieve verzekeringen aan:

 • Aansprakelijkheidsverzekering € 74,00
 • Ongevallenverzekering € 41,00
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering € 46,00
 • Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
  (alleen af te sluiten als u ook gebruik maakt van een van de andere verzekeringen) € 55,00
 • Gebouwenverzekering (opstal) met of zonder inboedelverzekering: afhankelijk van het pakket Op aanvraag

De prijzen van alle genoemde verzekeringen zijn jaarpremies, inclusief eventuele assurantiebelasting en administratiekosten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De polisvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina bij ‘documenten’ downloaden.

NUSO biedt haar leden in samenwerking met Speelplan BV de cursus Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden aan. De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van een speeltuin. Deelnemers krijgen een introductie in de wet- en regelgeving rondom spelen. Er wordt een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties en het uitvoeren van kleine reparaties. Zo leert u onder andere hoe u onveilige situaties kunt signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden. Deelnemers krijgen voldoende deskundigheid om de juiste acties te ondernemen die ervoor zorgen dat kinderen veilig in de speeltuin kunnen spelen.

De cursusleider van Speelplan legt zijn theorie voor een belangrijk deel uit in de praktijk. De cursus vindt daarom deels plaats in de speeltuin zelf. Na afronding van deze eendaagse cursus kan worden deelgenomen aan het examen Inspecteur Spelen Basis van Stichting Veilig Spelen.

De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers per locatie. De ledenprijs bedraagt : € 75,- (incl. lunch). Prijs niet-leden: € 100,- (incl. lunch). Aanmelden kan bij: info@nuso.nl.

 • Bij officiële opening of heropening (na grote renovatie); NUSO-buitenspeelpakket
 • Bij 12½-jarig bestaan; straatdomino buitenspel.
 • 40, 60, 65, 70, 80, 90-jarig bestaan; NUSO-buitenspeelpakket.
 • Bij 25, 50, 75, 100-jarig bestaan; NUSO-vlag met naam van de organisatie erop + NUSO-buitenspeelpakket.

Wilt u een verenigingscadeau ontvangen? Neem contact op via info@nuso.nl.

Teruggaaf energiebelasting voor NUSO-leden
Met de teruggaaf energiebelasting hebben diverse instellingen zoals speeltuinverenigingen recht op 50% teruggave van de reeds betaalde energiebelasting. Dit bedrag wordt door de energieleveranciers geïnd en overgedragen aan de Belastingdienst. De teruggaaf energiebelasting kan met terugwerkende kracht van vijf jaar worden aangevraagd.

NUSO-leden die een deel van de betaalde energiebelasting van hun energienota willen terugvorderen, kunnen gebruik maken van subsidie-adviesbureau Hezelburcht. Dit gebeurt op basis van No Cure no Pay, oftewel betaling bij resultaat, over de hoogte van de belastingteruggave. Er worden dus alleen kosten berekend bij een succesvolle afhandeling van de aanvraag. Die kosten bedragen 15% van het van de belasting ontvangen bedrag. Tot dusver maakten veel NUSO-leden van deze dienst gebruik. Het leverde hen in totaal een belastingvoordeel van tienduizenden euro’s op. Het varieerde voor sommige speeltuinen van een bedrag van € 56,- voor de teruggave voor één jaar tot € 6.000,- voor een speeltuin voor vijf jaar.

Hezelburcht zal de mogelijkheden voor teruggaaf energiebelasting voor de NUSO-leden efficiënt en effectief inventariseren. “We zijn belast met het voorbereiden, opstellen en indienen van aanvragen voor teruggave van energiebelasting en de communicatie hierover met de Belastingdienst. Dit houdt in dat we, nadat alle documentatie is ontvangen, al het werk uit handen nemen en het proces bewaken tot en met het uitkeren van de beschikking”, aldus Hezelburcht.

Ook heeft Hezelburcht met positief resultaat de aanvragen voor teruggaaf energiebelasting ingediend voor de leden van NUSO die niet in het bezit zijn van een Algemeen Nut Beogende Instelling beschikking (ANBI). Mocht u als lid van NUSO niet in aanmerking komen voor een ANBI-beschikking van de Belastingdienst, dan is het toch mogelijk om voor dit belastingvoordeel in aanmerking te komen.

NUSO-leden kunnen tegen een gunstig tarief veiligheidsinspecties laten uitvoeren door BTL/Abos. BTL is marktleider op het gebied van omgevingsverzorging in Nederland en onder andere gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van speelplekken en natuurspeellocaties. BTL maakt voor het uitvoeren van de inspecties gebruik van de kennis en kunde van Abos. Abos, Algemeen Belang Onderhoud van Speeltoestellen, is een Komo-gecertificeerd bedrijf dat inspecties, onderhoud en reparaties uitvoert op speeltoestellen.De inspectie van de speeltoestellen wordt onder andere gedaan aan de hand van de NEN-EN 1176. Deze norm wordt gebruikt om een veilig speeltoestel te maken, te keuren en te inspecteren. De keuring van een speeltoestel wordt door de daartoe gecertificeerde bedrijven uitgevoerd. BTL is voor speeltuinbesturen het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Volgens accountmanager Spelen van BTL Simon Bos vullen zijn organisatie en Abos elkaar goed aan als respectievelijk terreininrichters en inspecteurs/reparateurs van speeltoestellen.

Voor het laten uitvoeren van de inspectie kunnen speeltuinen zich aanmelden bij Simon Bos: simon.bos@btl.nl.

Collectieve regelingen BUMA, SENA, FilmService

Wettelijk is bepaald dat er premie betaald moet worden voor het draaien van muziek, het vertonen van video’s/dvd’s/films in het openbaar. Onder openbaar wordt alles verstaan, behalve het gebruik van muziek en beeld in huiselijke kring en besloten feesten, zoals bruiloften en verjaardagen. Een gezellige avond waar bijvoorbeeld alleen leden van de speeltuin welkom zijn, valt ook onder de term openbaar.

Voor het draaien van muziek moet u premie betalen aan BUMASTEMRA en SENA.
Voor het vertonen van beelden (tv, video, dvd, film) moet u premie betalen aan FilmService.
NUSO heeft met alle drie de organisaties afspraken gemaakt. Dit levert voor leden het volgende voordeel op:

• het is goedkoper om via de NUSO deze regelingen te betalen dan rechtstreeks aan de organisatie;
• deelname is eenvoudiger omdat leden alleen een aanmeldingsformulier moeten invullen;
• het gaat om vaste bedragen per jaar.

BUMA
BUMA/STEMRA is een vereniging van componisten en tekstschrijvers, die als tussenpersoon functioneert tussen auteurs en muziekgebruikers. In de auteurswet staat onder andere dat het werk van een auteur niet zonder toestemming openbaar mag worden gemaakt. De BUMA verleent deze toestemming tegen betaling. Het geld dat binnenkomt wordt onder de aangesloten auteurs verdeeld.

De NUSO regeling
In 1983 sloot NUSO een collectieve regeling met de BUMA af. Overeengekomen werd dat deelnemende speeltuinverenigingen en organisaties voor het kindervakantiewerk door een vast bedrag per jaar te betalen, toestemming kregen om muziek in het openbaar ten gehore te brengen. De enige beperking is dat voor uitvoeringen van een amateurvereniging apart moet worden betaald. Om overlappingen met andere regelingen tussen de BUMA en landelijke organisaties te voorkomen, geldt de NUSO-regeling niet voor alle lidorganisaties. Afzonderlijke speeltuinverengingen en organisaties voor het kindervakantiewerk kunnen gebruik maken van deze regeling. Bijvoorbeeld een speeltuin en een stichting voor het kindervakantiewerk wel. Een wijkvereniging of festiviteitencomité dat wel eens iets voor kinderen organiseert, kunnen echter niet deelnemen aan deze regeling.
Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk. Bij twijfel wordt per geval bekeken of de betreffende organisatie kan deelnemen.
De NUSO heeft een regeling bestaande uit drie tariefgroepen, te weten:

Categorie 1, € 78,00 
Uw organisatie heeft een eigen clubhuis of alleen een uitgifteloket waar de toezichthouder zit en een radio heeft staan. Of alleen in het clubhuis staat een radio aan of uw organisatie heeft geen radio of andere muziek, maar uitsluitend, maximaal drie keer per jaar, een activiteit met muziek.

Categorie 2, € 363,00
Uw organisatie heeft wel een eigen clubhuis (100 m²). Maakt gebruik van achtergrondmuziek (radio, cd-speler etc.) bij clubactiviteiten, en heeft een aantal kinderactiviteiten per jaar, maximaal vijf keer, zoals: kinderdisco, karaoke, e.d.
Volwassenenactiviteiten vallen hier niet onder.

Categorie 3, € 958,00 
Uw organisatie heeft een eigen clubhuis (200 m²). Naast de speeltuinfunctie heeft uw vereniging ook een buurtfunctie. Uw vereniging maakt gebruik van achtergrondmuziek (radio, cd-speler etc.) en kinderdisco, karaoke, etc. voor de kinderen, maar ook feestavonden. Tevens is er amateurdans, minimaal drie verschillende per jaar, zoals line-dancing of volksdansen etc.

SENA
Elke organisatie die muziek ten gehore brengt, wordt door de Wet op de Naburige Rechten verplicht daarvoor een vergoeding af te dragen aan SENA, ten behoeve van de uitvoerende artiesten en producenten.
In winkels, kantoren, buurthuizen, speeltuinen, horeca- en recreatiegelegenheden, parkeergarages, via de telefoon en het internet: muziek is overal. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen zich prettiger voelen en vaak beter kunnen functioneren wanneer ze muziek horen. Dit prettige gevoel leidt ertoe dat mensen bijvoorbeeld met plezier langer blijven. Daarom besteden veel winkels en restaurants aandacht aan de keuze van achtergrondmuziek. Voor sommige bedrijven, zoals bijvoorbeeld discotheken, is muziek zelfs dé gezichtsbepalende factor in de bedrijfsformule. Het is duidelijk dat muziek belangrijk is voor het bedrijfsleven en de ‘werkvloer’.

Licenties
Voor het gebruik van muziek buiten de huiselijke kring heb je formeel toestemming nodig van de makers van die muziek. Vanzelfsprekend kan niet elk bedrijf van elke artiest en producent, voor elk muziekstuk dat wordt afgespeeld, persoonlijk toestemming krijgen. Daarom regelt SENA in Nederland de rechten van artiesten en producenten, net zoals BUMA dat doet voor tekstdichters en componisten.
De rechten worden geregeld door het afsluiten van een muzieklicentie bij SENA. Bedrijven en organisaties betalen licentievergoedingen voor het laten klinken van muziek. De vergoedingen worden vervolgens zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten doorbetaald aan de rechthebbende artiesten en producenten.

Collectieve afspraken
Op dit moment heeft SENA met ongeveer tweehonderd brancheorganisaties afspraken gemaakt over het collectief toekennen van muzieklicenties. De NUSO is één van die organisaties. Door het centraal afhandelen van de licentieadministratie bereiken we gezamenlijk een voordeel voor de individuele leden van de brancheorganisatie. Hiermee wordt uw muzieklicentie voor u aanzienlijk voordeliger.

SENA-tarief oppervlakte ruimte waar muziek klinkt:
t/m 100 m2 € 129,00
101 t/m 200 m2 € 199,00
200 t/m 400 m2 € 269,00

FilmService
FilmService is een auteursrechtenorganisatie die gemachtigd is door de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI), om namens de bij de NVPI aangesloten leden op te treden als uitvoerder van vertoningsrechten. FilmService verleent de benodigde schriftelijke toestemming om een voorbespeelde videocassette, dvd, films openbaar te mogen vertonen.

Premie FilmService bedraagt € 201,35 per jaar.

NUSO waardeert de langdurige en speciale inzet van vrijwilligers bij aangesloten organisaties met een persoonlijk cadeau. Ook als u een opening of een jubileum viert, kunt u een cadeau aanvragen.
Persoonlijke cadeaus:

 • Iemand die minimaal 12½ jaar bestuurslid en/of vrijwilliger is bij een organisatie ontvangt op aanvraag een NUSO-speldje_vrijstaand
  speld met oorkonde.
 • Iemand met speciale verdiensten voor de organisatie die al in het bezit is van een NUSO-speld, kan in aanmerking komen voor een beeldje vervaardigd door Truus Menger. Klik hier voor meer informatie over Truus Menger.

Deze persoonlijke cadeaus kunt u aanvragen via info@nuso.nl met een omschrijving van het vrijwilligerswerk dat door deze persoon is/wordt uitgevoerd.

In een speeltuin gelden regels. Met deze ‘speelregels’ is het voor alle bezoekers duidelijk hoe er met de speeltuin en met elkaar wordt omgegaan. En wat is duidelijker én leuker dan een echt bord met speelregels? Je hebt de keuze uit 15 speelregels en er is plek voor een eigen logo. De regels zijn positief geformuleerd en voorzien van leuke illustraties. Interesse? Vraag via info@nuso.nl een actiecode aan en bestel hier je eigen speelregelbord!