Wat kost het NUSO-lidmaatschap?

Het standaard contributiebedrag van de NUSO is € 320,- per jaar.

Voor verenigingen met geringe inkomsten die dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot contributievermindering in te dienen. Hiervoor zijn twee categorieën:

Categorie 1 (€ 107,00 per jaar)

Als uw vereniging voor dit contributiebedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) lager zijn dan € 1.500,– per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.

Categorie 2 (€ 213,00 per jaar)

Als uw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) hoger zijn dan € 1.500,– en lager zijn dan € 3.000,– per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.

In aanmerking komen voor contributievermindering?

U kunt een verzoek voor contributievermindering richten aan:
NUSO Speelruimte Nederland
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH UTRECHT
info@nuso.nl 
Geef aan voor welke categorie u in aanmerking komt. Stuur als bijlage bij het verzoek de laatst goedgekeurde jaarrekening mee (niet ouder dan twee jaar).