Aangepast spelen: Meer dan praktische aanpassingen

Buitenspelen is belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. Het maakt ze blij, prikkelt hun fantasie en laat ze zich vrij voelen. Hartstikke ...

    Lees meer

Zorgen over een kind, en nu?

Weinig aandacht en liefde thuis, ouders die vaak ruzie maken en gaan scheiden, veel pesterijen op school. Elk kind of jongere kan dit soort situaties ...

    Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak je je weleens zorgen om een kind? Voor speeltuinverenigingen is het niet verplicht om te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishan...

    Lees meer

Sociale veiligheid in speeltuin Kindervreugd: Het wij-gevoel voorop

Met de sociale veiligheid in de omheinde speeltuin Kindervreugd in Zeist zit het wel goed. “Er is weinig vandalisme en iedereen speelt hier fijn sam...

    Lees meer