Hoe signaleer je pestgedrag?

Elke vrijwilliger in de speeltuin heeft ermee te maken: pesten. Hoe signaleer je pestgedrag? En waar ligt jouw taak als speeltuin? Ciska Vriesema, eer...

    Lees meer

Zorgen over een kind, en nu?

Weinig aandacht en liefde thuis, ouders die vaak ruzie maken en gaan scheiden, veel pesterijen op school. Elk kind of jongere kan dit soort situaties ...

    Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak je je weleens zorgen om een kind? Voor speeltuinverenigingen is het niet verplicht om te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishan...

    Lees meer

Sociale veiligheid in speeltuin Kindervreugd

2017 - Met de sociale veiligheid in de omheinde speeltuin Kindervreugd in Zeist zit het wel goed. “Er is weinig vandalisme en iedereen speelt hier f...

    Lees meer