Steun van de gemeente is essentieel

Speeltuinen zijn van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse samenleving. De speeltuin in de buurt is een unieke vorm van de ‘participatiesamenleving’. Ouders en buurtbewoners zetten zich vrijwillig in voor veilige en uitdagende speelplekken voor kinderen en jongeren. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waarin vele buurtorganisaties samenwerken. Speeltuinen maken deel uit van een kindvriendelijk jeugdbeleid. De gemeente speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van speeltuinen.Speeltuinverenigingen en stichtingen hebben het niet makkelijk in deze tijd. Wet- en regelgeving stelt hoge eisen aan het speeltuinwerk. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid van speeltoestellen. Daarnaast zorgt het vrijwillige bestuur voor onderhoud, voldoende vrijwilligers en financiële middelen. Veel speeltuinen bieden leuke activiteiten voor kinderen en jongeren en werken samen met veel buurtorganisaties. Dit zijn grote uitdagingen in een tijd waarin 44 procent van de speeltuinen te maken heeft met bezuinigingen door gemeenten.

Stedelijke ondersteuning

In meerdere gemeenten verenigen speeltuinen zich als samenwerkingsverband of als stedelijke koepel. Gezamenlijk staan zij sterker, kan er goed worden samengewerkt en worden ervaringen uitgewisseld. In regiobijeenkomsten ondersteunt NUSO deze samenwerkingsverbanden. In enkele gemeenten worden de speeltuinen ondersteund door beroepskrachten. Bekijk het overzicht van de samenwerkingsverbanden. In de provincie Limburg zijn de speeltuinen verenigd en worden zij ondersteund door Speeltuinwerk Limburg.

Overzicht samenwerkingsverbanden speeltuinen