Stedelijke ondersteuning

In meerdere gemeenten verenigen speeltuinen zich als samenwerkingsverband of als stedelijke koepel. Gezamenlijk staan zij sterker, kan er goed worden samengewerkt en worden ervaringen uitgewisseld. In regiobijeenkomsten ondersteunt NUSO deze samenwerkingsverbanden. In enkele gemeenten worden de speeltuinen ondersteund door beroepskrachten. Bekijk het overzicht van de samenwerkingsverbanden. In de provincie Limburg zijn de speeltuinen verenigd en worden zij ondersteund door Speeltuinwerk Limburg.

Overzicht samenwerkingsverbanden speeltuinen