Sinds kort zijn er 3 expertgroepen met NUSO-leden. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om rondom ervaringen en lessen uit te wisselen rondom het speeltuinwerk in het algemeen en specifieke thema’s in het bijzonder. Er zijn 3 expertgroepen met elk een ander doel:

  1. Meer inclusieve speeltuinen (in elke gemeente tenminste één inclusieve speeltuin in 2024);
  2. Meer natuurlijke speeltuinen (ten minste twee natuurlijke speeltuinen per provincie extra in 2024);
  3. Basisfinanciering voor elke speeltuin.
  4. Bestuurlijke vernieuwing

Deze expertgroepen kunnen ook met adviezen komen ten behoeve van besluitvorming van en door de algemene ledenvergadering en het NUSO-bestuur.

Lijkt het je leuk om ook mee te praten en denken in één van deze groepen? Laat het ons weten door te mailen naar: info@nuso.nl.