Veilig spelen: Inspecties en het WAS

Visuele inspectie, jaarlijkse inspectie, keuringen... Hoe zat het ook alweer? Het warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) Het WAS gaat specifiek over speeltoestellen en bijbehorende onder...