Je speelplek voordelig verzekeren via NUSO

Lid van NUSO word je niet alleen om de waardevolle ondersteuning en het kennisaanbod, ook goedkope en goed dekkende verzekeringen maken een lidmaatschap voordelig! De NUSO-verzekeringen zijn speciaal ontworpen voor speeltuinen en vakantiekampen, en zijn met grote korting ingekocht. Welke verzekeringen zijn er ook alweer? Hieronder alles nog even op een rijtje!

Aansprakelijkheidsverzekering


Dekt: Aansprakelijkheid van de vereniging voor Materiële- en letselschade van en aan derden. Waar bij verzekeringen vanuit de gemeente vaak alleen de aansprakelijkheid van de vrijwilliger verzekerd is, is in de NUSO-polis ook de aansprakelijkheid van de vereniging gedekt. Tevens biedt de NUSO-polis ook dekking voor materiële- en letselschade veroorzaakt door bezoekers, mits er geen eigen polis van de bezoeker is afgesloten.
Bijvoorbeeld: Een kind trapt in een spijker die uitsteekt van een toestel. De speeltuin wordt aansprakelijk gesteld. Of een vrijwilliger let niet goed op tijdens een activiteit op het kamp, waardoor een kind van een obstakel naar beneden valt. De kampleider wordt aansprakelijk gesteld.
Kosten: €74,- per jaar.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


Dekt: De persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een bestuurslid voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het privévermogen van de bestuurder wordt hiermee beschermd tot het verzekerde bedrag. Materiële- en letselschade zijn niet verzekerd onder deze polis.
Bijvoorbeeld: Een penningmeester heeft zonder goede voorbereiding een beslissing genomen met vergaande financiële consequenties. Hij/zij wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade. Of een voorzitter is zijn/haar plichten als bestuurslid niet nagekomen en heeft daarmee grote financiële schade aangericht. Hij/zij wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.
Kosten: €46,- per jaar.

Ongevallenverzekering


Dekt: Financiële hulp na een ongeval. Schade door blijvende invaliditeit of overlijden bij een ongeluk tijdens ‘werktijd’.
Bijvoorbeeld: Tijdens het verven van een speeltoestel valt een vrijwilliger van de trap. De vrijwilliger loopt blijvend letsel op. Door aanspraak te maken op deze verzekering kan de speeltuin de vrijwilliger financieel ondersteunen.
Kosten: €41,- per jaar

Brandverzekering


Dekt: Onder meer brand-, storm-, braak-, vliegtuig-, water- en aanrijdingsschade in het gebouw.
Bijvoorbeeld: Door een hevige storm zijn dakpannen van het gebouw naar beneden gevallen en heeft de speeltuin schade opgelopen.
Kosten: Op aanvraag.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers


Dekt: Schade die door vrijwilligers wordt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval tijdens werk gerelateerde verkeersdeelname en woon-werkverkeer als:
- Bestuurder of passagier van een gemotoriseerd voertuig
- Bestuurder of passagier van een fiets
- Voetganger
- Passagier van het openbaar vervoer
Bijvoorbeeld: Een vrijwilliger rijdt tijdens werktijd naar het tuincentrum. Onderweg botst hij zo hard tegen een bord naast de weg op dat hij letsel oploopt en het bord vervangen moet worden. De speeltuin wordt aansprakelijk gesteld door de vrijwilliger, omdat hij zijn eigen letselschade en de schade aan het paaltje niet op zijn autoverzekering kan verhalen.
Kosten: Op aanvraag.

LET OP! Stel altijd zo snel mogelijk de verzekering op de hoogte als je schade hebt door te mailen naar info@nuso.nl. Meer weten? Download de polisvoorwaarden onderaan deze pagina of neem contact met ons op. Wij denken graag mee over welke verzekeringen voor jouw relevant zijn.