Van naast elkaar spelen, naar met elkaar spelen

Bijna alles is nieuw in speeltuin en wijkgebouw De Papegaai in Haarlem waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Na een periode van 9 jaar plannen maken en bouwen aan de nieuwe speeltuin, is eindelijk het momen...