De speeltuin als buurthuis

Steeds meer speeltuinverenigingen in Nederland zijn naast speelvoorziening hard bezig zich te ontwikkelen als “vindplaats” van de wijk. Speeltuinen worden steeds belangrijkere ontmoetingsplekken voor de buurt...