Veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Ik maak me zorgen over de inkomsten die we nu mislopen. En de huur en vaste lasten etc. lopen wel gewoon door… Wat heeft NUSO gedaan met de uitkomsten van de vragenlijst over de inkomsten die we mislopen?

We begrijpen dat je je hier zorgen om maakt. Er zijn al verschillende organisaties die een noodfonds hebben. 

Bekijk hier de noodfondsen!

Wij vinden dat er vanuit de Rijksoverheid ook een bijdrage moet komen! Hier lees je het persbericht dat we hebben verstuurd n.a.v. de resultaten van de vragenlijst. Inmiddels zijn er dankzij onze lobby in samenwerking met Scouting Nederland in de week van 22 april de volgende kamervragen gesteld:

Door Von Martels, Peters (CDA) en Van Nispen (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • Bent u bekend met de oproep van scouting Nederland aan de overheid over hulp bij financiële problemen door de corona crisis? 
  • Bent u bekend met het bericht dat 94% van de beheerde speeltuinen vanwege de coronacrisis in de problemen komen? 
  • Klopt het bericht dat sportverenigingen onder voorwaarden en in tijden van financiële crisis financiële ondersteuning kunnen krijgen?
  • Klopt het beeld dat jeugd- en jongerenwerk als scouting, maar ook kindervakantieorganisaties en speeltuinvereniging van dergelijke ondersteuning zijn uitgesloten?
  • Kunt u aangeven wat daarvan de achterliggende gedachte is?
  • Bent u het met het CDA en de SP eens dat speeltuinen, jeugd en jongerenwerk voor het gezond opgroeien van onze jeugd van essentieel belang zijn?
  • Bent u het met ons eens dat deze verenigingen door de huidige crisis in de problemen komen? En dat deze problemen zo groot kunnen worden dat zij het hoofd niet langer boven water kunnen houden?
  • Bent u het met het CDA en de SP eens dat deze essentiële voorzieningen behouden moeten blijven? Hoe gaat u daar voor zorgen?
  • En bent u bereid om te bezien op welke manier verenigingen voor jeugd- en jongerenwerk alsnog geholpen kunnen worden?
  • Wilt u de Kamer hierover z.s.m. informeren?

Wij verhuren ruimte aan derden, wie is verantwoordelijk voor de kosten nu de activiteiten niet doorgaan?

Dat hangt af van de afspraken in het contract. Zijn deze niet duidelijk gespecificeerd? Ga dan in overleg met de huurder. De situatie zoals we die nu meemaken is uniek en is daarom meestal niet in afspraken of voorwaarden geregeld. Probeer er met elkaar naar redelijkheid uit te komen.

Er wordt nu veel geannuleerd bij ons, zoals feesten, verhuur, zijn we hiervoor verzekerd bij NUSO?

Helaas is dit een unieke overmachtsituatie die niet onder een van de verzekeringen valt. Er is geen sprake van een ongeval, maar ook de aansprakelijkheidsverzekering komt hier niet voor in aanmerkingen, omdat er ook geen schade is aan zaken of personen door het handelen of nalaten van de speeltuin. 

We hadden net nieuwe drank/snoep etc. besteld en dat gaat nu allemaal over de datum. Wordt dit gedekt door een van de verzekeringen?

Dit wordt helaas niet gedekt door de verzekeringen bij NUSO en er zijn ook geen andere verzekeringen die deze schade dekken. 

De lokale pers benaderd ons met vragen over hoe we in de speeltuin omgaan met het coronavirus, wat te doen?

Wij helpen je graag bij het beantwoorden van persvragen! Neem contact op met NUSO via info@nuso.nl of 030 2544880. Dave Ensberg-Kleijkers is woordvoerder voor de pers.

Je kan ook altijd bij ons terecht via info@nuso.nl of 030 2544880. Krijg je ons niet te pakken? Voor dringende vragen kan je contact opnemen met Dave via: 0681423738.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2020.