UBO-register. Regel het voor 27 maart 2022!

Als gevolg van de wijziging in de Wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft) komt er een register met personen die het voor het zeggen hebben binnen een organisatie. Dit om bovenstaande praktijken tegen te gaan. Het gaat hier om de zogenoemde uiteindelijk belanghebbende. De Kamer van Koophandel beheert dit UBO register. Vanaf 27 maart 2022 moet je dit geregeld hebben.