Richtlijnen openstellen speeltuinen herzien

Het kabinet heeft op 28 september jl. nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn aanleiding geweest om het NUSO advies te herzien. Hier vindt u de bijgestelde richtlijnen d.d. 29 september 2020.