Bijna 4.000 handtekeningen voor petitie coronanoodfonds Jeugd -en jongerenwerk

Zojuist hebben Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder van Jantje Beton en NUSO, Fedde Boersma, directeur Scouting Nederland en Robèrt Feith, algemeen secretaris YMCA Nederland, het resultaat van de gehouden petitie ingediend aan de leden van de Tweede Kamer voor de oprichting van een coronanoodfonds voor Jeugd- en jongerenwerk. Later vandaag wordt dezelfde petitie aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bijna 4.000 betrokkenen hebben deze petitie ondertekend. 

Onderzoek Mulier Instituut

Uit onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat 39 procent van de beheerders van buitenspeellocaties zich (ernstig) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie. Denk aan speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantiekamporganisaties, jeugdverenigingen en Scoutingverenigingen. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek van de branchevereniging voor speeltuinorganisaties, NUSO. 94% van de door vrijwilligers beheerde speeltuinen loopt inkomsten mis als gevolg van het coronavirus en de bijbehorende crisismaatregelen. Zonder hulp vanuit de overheid vallen deze speeltuinen om. 5% geeft al aan dat faillissement dreigt.  “Daarom was deze oproep voor extra steun geplaatst”.

Ensberg: “Veel speeltuinen zijn bang om hun hoofd niet meer boven water te kunnen houden.Kinderfeestjes, dagbesteding, activiteiten voor ouderen etc. zijn allemaal afgelast. Ze maken zich zorgen over de financiën, zoals geen inkomsten, vaste uitgaven (zoals huur accommodatie, dierenvoer) en het opraken van financiële reserves. Zonder hulp vallen veel speeltuinen om.”

Hulp Jeugd- en jongerenorganisaties

Jeugd- en jongerenorganisaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Buiten spelen en bewegen draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren. Nu gemeenten al torenhoge kosten maken voor de jeugdzorg en jeugdhulp, zijn deze jeugd- en jongerenorganisaties belangrijker dan ooit. Ze zorgen voor een positieve en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en zijn daarmee belangrijke, preventieve spelers om jeugdzorgproblemen te voorkomen.

Ensberg: “Die maatschappelijke meerwaarde wordt door de overheid helaas niet of nauwelijks onderkend. Terwijl de overheid voor verschillende grote ondernemingen en sectoren diep in de buidel tast om hen in deze crisistijden van de ondergang te redden, wordt het kleinschalige jeugd- en jongerenwerk op lokaal niveau vergeten. De Rijksoverheid laat het aan de 355 gemeenten over om te bepalen of zij jeugd- en jongerenorganisaties die in nood zijn wel of niet financieel helpen. “Dat leidt tot willekeur, maar vooral: de meeste gemeenten zeggen geen geld te hebben of reageren überhaupt niet op een verzoek. Als dat zo doorgaat, gaan er binnenkort jeugd- en jongerenorganisaties failliet en daar zijn kinderen en gezinnen de dupe van.”

De jeugd- en jongerenorganisaties zijn gezamenlijk opgetrokken in deze petitie en krijgen volop steun. Zij willen dat de overheid en gemeenten gezamenlijk een ‘Coronanoodfonds jeugd- en jongerenorganisaties’ in het leven roepen.

Initiatiefnemers

Dit is een gezamenlijk initiatief van: