Doe mee met lokaal sportakkoord

Vorig jaar sloten het ministerie van VWS, de VNG en NOC*NSF samen met veel bedrijven en maatschappelijke organisaties het Nationaal Sportakkoord. NUSO is een van de partijen die mee tekende. Samen werken we aan de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Het Sportakkoord krijgt nu uitwerking in lokale akkoorden. In gemeenten zijn zgn. ‘sportformateurs’ aan de slag om lokaal partijen bij elkaar te brengen.

Kinderen meer laten bewegen is een belangrijk thema in het akkoord. Hoe kan dat beter dan door buitenspelen! Voor speeltuinen een mooie kans om te laten zien dat en hoe je bijdraagt aan gezonde, blije kinderen! Is er in jouw gemeente al een sportformateur? Via de link www.sportakkoord.nl kun je dat checken en vind je meer informatie. Maak je speeltuin kenbaar bij de sportformateur en doe mee!