Bedankt voor jullie komst!

Op zaterdag 22 juni was de algemene ledenvergadering. Mooi om te zien dat u weer met zoveel bent gekomen! Dave stelde zich voor als nieuwe directeur-bestuurder en besprak onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. In het inhoudelijke deel zijn de resultaten van het ledenonderzoek en sociale media strategieën voor speeltuinen besproken.

Was u er niet bij of wilt u er nog eens naar kijken? Hier vindt u de slides van de presentatie over sociale media. De notulen en de resultaten van het ledenonderzoek volgen nog. Noteer ook alvast de datum van de volgende ALV: zaterdag 23 november 2019.