Ledenonderzoek: vul de enquête in!

Op 26 april ontvangt u van ons een mail met een link naar een vragenlijst voor ons ledenonderzoek. Wilt u deze voor 24 mei voor ons invullen?

Hierin kunt u onder andere aangeven hoe het met uw speeltuinorganisatie gaat, welke ontwikkelingen er zijn binnen uw organisatie, wat u vindt van het huidige ondersteuningsaanbod en hoe u denkt over de koers van NUSO voor de komende jaren. Op basis van de resultaten van dit ledenonderzoek worden nieuwe plannen gemaakt.