Maatschappelijke Diensttijd in speeltuinen

We hebben samen met Jantje Beton een project ingediend in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Deze is goedgekeurd en dat betekent dat we in september starten! In dit project leiden we jongeren op tot ‘expert in spelen’. Ze worden getraind in het begeleiden van speelactiviteiten en gaan daarna volgend jaar zomer aan de slag in tien speeltuinen in Haarlem, Leiden en Groningen. Om zo kinderen die niet op vakantie kunnen of gaan heel veel speelplezier te bieden!

Per speeltuin worden tien jongeren opgeleid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de beproefde jeugdwerkmethode van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Deze jeugdwerkmethode motiveert, inspireert en begeleidt jongeren, en is zo succesvol dat we deze aanpak in dit experiment willen vertalen naar Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat ook jongeren in Nederland al hun talenten willen inzetten voor betere speelkansen voor kinderen.

De in totaal 100 jongeren ontvangen een vergoeding, een certificaat en een getuigschrift. We geloven enorm in talentgericht werken. Afhankelijk van interesses, tijd en vaardigheden bepalen de jongeren zelf hoe ze zich inzetten voor de uitvoering van het project.

Belangrijke taken zijn:

 • Begeleiding speelactiviteiten
 • Het ondersteunen van speeltuinen waar speeltijgers actief zijn (advies geven, begeleiden,
  speeltuinen bezoeken)
 • Trainingen geven aan andere jongeren (organiseren van kennisuitwisseling)
 • Logistieke taken (een te gek decor bouwen, materiaal vervoeren tussen speeltuinen)
 • Communicatie (voor o.a. sociale media: content bepalen, schrijven, fotograferen,
  redactiewerk)
 • Beleid maken (evaluatie en meedenken over de toekomst van het project)
 • Fondsenwerving en sponsoring: ofwel bij gemeente en bedrijven op zoek gaan naar geld voor de activiteiten

Jantje Beton/NUSO onderzoekt met dit project of de Maatschappelijke Diensttijd een passende vorm is voor speeltuinverenigingen en aansluit bij de ontwikkelkansen voor jongeren. Werkt het en wat levert het speeltuinen op?

Wil je ook opgeleid worden tot een expert in spelen? Geef je op via: info@jantjebeton.nl.