Ondersteuning nieuwe privacywetgeving

Is uw speeltuin voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving? Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft personen meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor speeltuinbesturen. Om u voor te bereiden op de privacywetgeving, hebben we een stappenplan opgesteld. U kunt m hier downloaden.